Voice Portal Da Vinci

Rozwiązanie pozwalające na kompleksową obsługę procesów zachodzących w organizacji.

Voice Portal Da Vinci

To zestaw komponentów oparty o technologię zamiany mowy na tekst służących do tworzenia zaawansowanych rozwiązań rejestracji, przetwarzania i analizy głosu. Platforma Da Vinci stanowi idealne rozwiązanie dla firm i instytucji chcących uprościć i przyspieszyć proces zbierania i przetwarzania danych oraz chcących poprawić efektywność wykorzystania kanałów głosowej obsługi klienta. Modułowa budowa pozwala na tworzenie wewnętrznie zintegrowanych i spójnych rozwiązań szytych na miarę każdego klienta!

Voice Portal Da Vinci umożliwia:

 • automatyczną transkrypcję nagrań do postaci tekstowej
 • dowolną weryfikację i korektę wyników (manualnie lub głosowo),
 • łatwe przeglądanie rozpoznanego tekstu i odsłuchiwanie powiązanego z nim nagrania z dokładnością do pojedynczych słów,
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie wszelkich metadanych opisujących pliki wejściowe (nagrania) – kto, co, gdzie, kiedy,
 • wysoką dostępność (wielowątkowa rejestracja nagrań pochodzących z różnych źródeł),
 • wysoką skalowalność rozwiązania,
 • zarządzanie i analizę procesów,
 • bezobsługową identyfikację użytkowników (za pomocą biometrii głosowej),
 • zdalny lub lokalny dostęp do wyników,
 • interpretację i analizę danych,
 • tworzenie archiwów nagrań, analizy danych i zarządzanie treścią.

Źródłami dokumentów dźwiękowych mogą być:

 • stacjonarne urządzenia komputerowe,
 • aktywne urządzenia mobilne typu tablety lub telefony komórkowe,
 • urządzenia pasywne typu dyktafony,
 • systemy rejestracji i przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych np. systemy IVR (ang. Interactive Voice Response),
 • analogowe systemy rejestrujące i propagujące głos.

Obszar zastosowań:

 • Rynek medyczny (szpitale, przychodne, poradnie, zakłady diagnostyczne, itp.)
 • Rynek prawny (sądy, kancelarie prawne, itp.)
 • Administracja publiczna (urzędy powiatowe, urzędy miast, gmin, inne instytucje państwowe)
 • Biznes