Da Vinci Resource Server

Serwer zasobów gwarantuje bezawaryjną pracę serwera bazy danych Oracle oraz przechowywanie dostarczonych i rejestrowanych nagrań. Umożliwia też synchronizację i udostępnianie zasobów pomiędzy poszczególnymi komponentami portalu da Vinci.

da Vinci - Resource Server

Da Vinci Resource Server

Moduł realizuje m.in.:

  • Integrację z systemem Contact Center, zarządzaniem strumieniem dźwiękowym przesyłanym z IVR/Contact Center,
  • Integrację z systemami wewnętrznymi Zamawiającego poprzez webservices wraz z zarządzaniem przesyłanymi z nich nagraniami ad-hoc przeznaczonymi do rozpoznawania i analizy,
  • Składowanie danych opisujących przesyłane nagrania w tym informacje o połączeniach,
  • Zarządzanie przesyłaniem celem archiwizacji strumienia dźwiękowego,
  • Przekazywanie nagrań do automatycznej zamiany mowy na tekst poprzez Da Vinci ASR Server,
  • Komunikację z systemami zewnętrznymi lub repozytoriami danych (nagrań).
  • Zarządzanie systemem,
  • Przegląd obsługiwanych procesów,
  • Dostęp do zrealizowanych zadań,
  • Generowanie zdefiniowanych raportów.