Da Vinci Voice Chat

Moduł wsparcia centrów obsługi klienta CC (ang. contact center) oraz portali internetowych w zakresie efektywnej komunikacji i obsługi klienta.

da Vinci - Voice Chat

Da Vinci Voice Chat

Da Vinci Voice Chat umożliwia:

  • Rejestrację zgłoszeń pochodzących od klientów obsługiwanej instytucji,
  • Obsługę zgłoszeń telefonicznych oraz działających w środowisku przeglądarkowym,
  • Rejestrację dodatkowych danych (metadanych) pozwalających na identyfikację zgłaszającego,
  • Automatyczną transkrypcję zgłoszenia na tekst,
  • Identyfikację zagadnień zgłaszanych przez klienta,
  • Jeżeli to możliwe, podjęcie próby automatycznego rozwiązania zgłoszenia i odesłania do klienta odpowiedzi na zapytanie lub przekazanie zgłoszenia konsultanta, który podejmie dalsze działania.
  • Gromadzenie i analizę danych o obsługiwanych zgłoszeniach w celu optymalizacji procesu obsługi.