Da Vinci Voice Doc

Bardzo proste narzędzie do tworzenia, zapisywania i przeglądania wszelkiego rodzaju dokumentacji rejestrowanej za pomocą głosu.

da Vinci - Voice DOC

Da Vinci Voice Doc

To znaczne skrócenie czasu tworzenia dokumentów oraz czasu przepływu informacji wewnątrz firmy/instytucji. Unikalny format zapisu plików pozwala na przeglądanie tekstu i odsłuchiwanie powiązanego z nim nagrania z dokładnością do pojedynczych słów.

Da Vinci Voice Doc umożliwia:

 • automatyczną transkrypcję nagrań do postaci tekstowej,
 • szybką i prostą weryfikację tworzonej treści,
 • przygotowanie dedykowanej dokumentacji zbiorczej zawierającej treść nagrań uzupełnione o znaczniki czasowe zdarzeń,
 • wysoką dostępność (wielowątkowa rejestracja nagrań pochodzących z różnych źródeł),
 • wysoką skalowalność rozwiązania,
 • bezpośrednie powiązanie rozpoznanych fraz z fragmentami nagrania odpowiadającymi danej frazie,
 • zdalny lub lokalny dostęp do wyników,
 • rejestrację dyskusji online (posiedzenia, obrady, konferencje, transmisje, itp.).

Idealne narzędzie dla:

 • jednostek administracji publicznej (urzędy miast, gmin, powiatów itp.),
 • sądów, kancelarii prawnych,
 • systemów obsługi contact center i systemów IVR,
 • firm organizujących eventy,
 • potrzeb rejestracji posiedzeń Sejmu RP,
 • i innych…

Zastosowanie Da Vinci Vioce Doc w transmisjach online:

 • rejestracja czasu rozpoczęcia i zakończenia wypowiedzi poszczególnych osób,
 • informacja o osobach prowadzących,
 • rejestracja komentarzy,
 • rejestracja zdarzeń pozawerbalnych,
 • rejestracja bieżących punktów porządku dziennego.