Da Vinci Analytics

Moduł analizy treści.

da Vinci - Analytics

Da Vinci Analytics

Służy do głębokiej analizy zapisanej treści i wyszukania w niej zdefiniowanych dla danego typu aktywności zwrotów, wyrażeń, fraz.

Na podstawie zdefiniowanych reguł oraz dzięki dostępowi do baz wiedzy da Vinci Analytics przygotowuje i udostępnia pozostałym elementom portalu dane niezbędne do obsługi klientów i realizacji procesów.

Służy do analizy wypowiedzi użytkowników oraz zgromadzonych metadanych w celu agregowania pozyskanych w ten sposób informacji. Informacje są analizowane pod względem kolejności, chronologii czasowej oraz powiązań z użytkownikiem. Na tej podstawie są tworzone zestawienia i analizy.