Da Vinci ASR Server

Serwer rozpoznawania mowy. Serwer lub farma serwerów rozpoznających opartych o rozwiązanie MagicScribe ASR, które zamieniają mowę na tekst.

da Vinci - ASR Server

Da Vinci ASR Server

Serwery działają w powiązaniu z dedykowaną bazą danych zawierającą dane niezbędne do prowadzenia procesu rozpoznawania.

Proces przetwarzania mowy może wykorzystywać do analizy głosu modele akustyczne i językowe dedykowane do określonych obszarów zastosowań.

W skład platformy da Vinci ASR Server wchodzi również moduł zarządzania rozdziałem i równoważenia obciążeń (ang. balancing server) poszczególnych serwerów rozpoznających.

Wraz ze wzrostem skali rozwiązania możliwa jest rozbudowa platformy o kolejne serwery rozpoznające, które zostaną automatycznie włączone do procesu przetwarzania. W przypadku fizycznej awarii jednego z serwerów rozpoznających, balancing server automatycznie przeniesie zadania wykonywane przez nieaktywną serwer na pozostałe maszyny.