Da Vinci Client+

Panel klienta. Służy do lokalnego oraz zdalnego (przez przeglądarkę) rejestrowania i rozpoznawania mowy oraz edycji i korekty powstałych treści.

da Vinci - Client+

Da Vinci Client+

Dyktowana treść zamieniana jest na tekst. System automatycznie rozpoznaje i zapisuje dyktowany tekst w tempie 160 słów na minutę, czyli 3 razy szybciej niż przeciętny człowiek pisze na komputerze.

Efekt rozpoznania może być ręcznie lub głosowo edytowany i formatowany. Gotowy materiał można zapisać w wybranym formacie, może też zostać bezpośrednio wydrukowany.

Nowością są tzw. wskaźniki czasowe – powiązanie rozpoznanego tekstu z plikiem audio, dzięki czemu edycja powstałej treści jest szybsza i łatwiejsza. Podczas odsłuchiwania dyktowanego tekstu, system podświetla aktualnie odtwarzane słowo. Można też wskazać w treści wyraz, a system automatycznie ustawi się w odpowiednim miejscu w nagraniu.

Tryby pracy z Da Vinci Client+:

  • Dyktowanie do aplikacji zewnętrznej (np. Microsoft Word, notatnik, klient poczty i inne),
  • Dyktowanie do wewnętrznego edytora Client+ tekstu i tworzenie dokumentów głosowo-tekstowych, w których nagranie jest połączone z rozpoznanym tekstem z dokładnością do pojedynczego słowa. Dokumenty te pozwalają korygować rozpoznany tekst i wprowadzać informacje tekstowe
  • Rozpoznawanie plików audio (nagranych na dyktafon lub inne mobilne urządzenie cyfrowe) do wewnętrznego edytora Client+ lub do aplikacji zewnętrznej.