Da Vinci Voice BPMS

Narzędzie wsparcia zarządzania i kontroli realizacji procesów biznesowych przy użyciu technologii rozpoznawania mowy.

da Vinci - Voice BPMS

Da Vinci Voice BPMS

Korzyści:

 • Prostota zastosowania – wprowadzanie danych głosem,
 • Mobilność – instalowane na urządzeniach przenośnych,
 • Skrócenie czasu trwania procesu – mniej czynności dokumentacyjnych,
 • Szybka i bezobsługowa identyfikacja użytkownika poprzez biometrię głosową,
 • Automatyczna identyfikacja miejsca i czasu wykonywania czynności,
 • Możliwość definiowania złożonych procesów biznesowych realizowanych w wielu miejscach przy udziale wielu osób,
 • Kompletność dokumentacji (zawiera wszystkie meta dane: czas, osoba, miejsce, dyktowana treść),
 • Łatwy dostęp do kompletu informacji,
 • Śledzenie i weryfikacja prawidłowości procesów.
 • Kontrola odchyleń oraz wsparcie działań naprawczych i optymalizacyjnych

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorstw przemysłowych,
 • Placówek medycznych,
 • Wszystkich innych instytucji, które poprzez zarządzanie informacjami chcą doprowadzić do zwiększenia efektywności realizowanych procesów.

Jak to działa?

 • Na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych instaluje się dedykowane aplikacje,
 • Aplikacje są połączone z centralnym systemem serwerowym,
 • Serwer zbiera dane o osobie wykonującej zadanie, miejscu, czasie oraz nagrywa i zamienia na tekst dyktowany opis czynności,
 • System łączy w jeden dokument dyktowane treści opisujące procesy ze wszystkimi zebranymi meta danymi,
 • Serwer analizuje przebieg realizacji procesów.

Przykłady zastosowania:

 • Cyklicznie wykonywana kontrola urządzeń i maszyn produkcyjnych,
 • Kontrole infrastruktury technicznej,
 • Przeglądy samolotów,
 • Obchody lekarskie w szpitalach,
 • inne…