Da Vinci Voice Doc EDM

To innowacyjny system rozpoznawania i zamiany mowy na tekst znajdujący zastosowanie w jednostkach Ochrony Zdrowia. Umożliwia szybkie tworzenia bieżącej dokumentacji medycznej.

da Vinci - Voice DOC EDM

Da Vinci Voice Doc EDM

Sprawdza się w miejscach, gdzie wykonuje się dużą ilość badań lub opisów świadczonych usług medycznych, zaś czas odgrywa istotną rolę w procesie przygotowania dokumentacji.

Jak to działa?

  • Lekarz/pielęgniarka wypowiada treści opisu, badania, zlecenia, itp.,
  • Nagranie może zostać zarejestrowane przy pomocy dyktafonu, dedykowanej aplikacji mobilnej lub aplikacji działającej na stacji roboczej,
  • Zarejestrowane nagranie wraz z kompletem danych (kto, co, kiedy i gdzie) trafia do serwera rozpoznawania mowy,
  • Gotowy opis może być wyświetlony lekarzowi, asystentce, jest też zapisywany na serwerze,
  • Wyznaczona osoba może dokonać korekty powstałego tekstu, zatwierdzić lub wysłać do zatwierdzenia,
  • Możliwe jest również przygotowanie dedykowanej dokumentacji zbiorczej zawierającej treść nagrań uzupełnioną o znaczniki czasowe zdarzeń.
  • Z zebranych danych można generować dowolne dokumenty potrzebne w placówce,
  • Określoną dokumentację można udostępniać wewnętrznie lub na zewnątrz (do organów nadrzędnych, pacjentów, itp.).