O Firmie

Specjalizujemy się w przetwarzaniu głosu na użyteczną informację!

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 18.03.2016 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej Unikkon Integral Sp. z o.o. na Radcomp Integral Sp. z o.o.

Obszar działalności

Nasze produkty dedykowane są zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Obszary w których działamy, to przede wszystkim:

 • Medycyna
 • Prawo
 • Administracja Publiczna
 • Psychiatria i Psychologia
 • Biznes
 • Edukacja
 • Budownictwo (inteligentne obiekty)

Jednak możliwości oferowanych przez nas usług pozwalają na zastosowanie ich w niemal każdej dziedzinie życia.

Świadczymy usługi transkrypcji:

 • napisów na żywo,
 • wydarzeń internetowych online (wystąpienia publiczne, konferencje, transmisje, itp.),
 • nagrań wraz ze znacznikami czasowymi (np. z rozpraw sadowych, z posiedzeń i spotkań jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji rządowych, itp.).

Radcomp Integral Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu:

„Opracowanie zasadniczo zmienionej usługi, bazującej na innowacyjnym systemie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej na podstawie analizy spontanicznej wypowiedzi jednej lub wielu osób z wykorzystaniem nowatorskiej i unikalnej technologii rozpoznawania mowy opartej na działaniu sieci neuronowych głębokiego uczenia i analizie semantycznej służącej strukturalizacji dokumentacji.”

Cele projektu:

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania zasadniczo zmienionej usługi, bazującej na innowacyjnym systemie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z wykorzystaniem nowatorskiej i unikalnej technologii rozpoznawania mowy opartej na działaniu sieci neuronowych głębokiego uczenia oraz analizy semantycznej służącej strukturalizacji dokumentacji opisowej poprzez automatyzację identyfikacji określonych typów danych.

Planowane efekty:

Opracowanie prototypu o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym charakteryzującego się:

 • Wyższą skutecznością rozpoznawania mowy w warunkach nie optymalnych, czyli zakłóceń akustycznych (podniesienie skuteczności z poziomu 80% do zakładanego 96%),
 • Możliwością szybkiego dostosowania systemu do nowego , niezarejestrowanego jeszcze pacjenta,
 • Wyższą efektywnością rozpoznawania mowy dla mówców z wadami wymowy lub kiedy będziemy mieli do czynienia z mową niestaranną,

Wartość projektu:

4 255 778,34 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 953 206,60 PLN

Działalność

Dostarczamy zaawansowane systemy usprawniające codzienną pracę zarówno indywidualnych specjalistów, jak i instytucji. Nasze oprogramowanie umożliwia rozpoznawanie i zamianę mowy na tekst, transkrypcję nagrań, edycję rozpoznanego tekstu, tworzenie napisów - na żywo oraz do materiałów video.

Dodatkowo pozwalają na usprawnienie metod komunikacji oraz analizę danych multimedialnych, jakie niesie za sobą każde nagranie. Dzięki możliwościom zaawansowanych interpreterów oraz biometrii głosowej instytucje mogą wejść w zupełnie nową erę interakcji z klientem.

Oferujemy rozwiązania z zakresu:

 • rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst,
 • biometrii głosowej,
 • usprawniania metod komunikacji i analizy danych multimedialnych
 • oraz zaawansowane interpretery do analizy mowy naturalnej.
98% dokładności